Kāzu videogrāfs

Hei! Mēs esam Lazdas!

Mēs esam kāzu videogrāfi Sandis un Elīna Lazda, esam īsti rīdzinieki. Strādājam visā Latvijā un ārpus tās! Būt pārim dzīvē un būt partneriem lietā, kuru mīlam uz visiem 100 ir lielākā dzīves laime. Mūs vieno līdzīgs skatījums, vērtības, izpratne par skaisto. Mūsu sirds lieta un dzīves stils noteikti saistās ar dabu, izbraucieniem, pārgājieniem. Novienkāršot lietas, pietuvināties dabai, caur to smelties iedvesmu tālākajiem projektiem. Esam novērojuši, ka cilvēki, kuri mūs uzrunā visbiežāk ar mums ir uz viena viļņa, jo arī ir īsti dabas draugi. 

Kāzām jābūt ar savu ''odziņu'' un noteikti mēs spēsim panākt tā, lai Tavas kāzas būtu visīpašākās!